Produktbild på det digitala läromedlet Samhällskunskap 1A1 för gymnasiet

Samhällskunskap 1a1 – Digital produkt

Samhällskunskap 1a1 är ett läromedel som vill stimulera elevernas engagemang och aktivitet, både i klassrummet och ute i samhället. Varje kapitel inleds med en “rivstart” som snabbt öppnar upp för diskussion och egna reflektioner kring samhällskunskapens stora frågor.

 

 

Målgrupp: Gymnasium & vuxentubldning

Ämne: Samhällskunskap

Författare: Johan Eriksson

Kunskaperna fördjupas med hjälp av: Lättlästa texter med många konkreta och aktuella exempel. Luftiga uppslag med informationsgrafik och modeller som sammanfattar och förstärker texterna. Aktiverande inslag där eleverna själva får diskutera, granska, forska och på andra sätt utveckla sin medborgarkompetens. Ett genomgående fokus på digitalisering, källkritik och praktisk digital kompetens i anknytning till samhällsvetenskapliga frågor. Varje kapitel avslutas med sammanfattningar av nyckelbegrepp, instuderingsfrågor, uppdrag och en avslutande “stor fråga”, som kan användas för att utvärdera elevens kunskaper inom ett helt kapitel.

Läs mer

Den digitala versionen av boken får du i en interaktiv och modern plattform som heter Cortexio. Plattformen drivs med en AI motor som skapar ett adaptivt studieflöde för eleverna. Läromedlet innehåller allt material eleven behöver i form av text, bild och film, samt instuderingsfrågor kopplade till varje avsnitt. Den digitala boken har mängder av verktyg som exempelvis markera text, skriva egna anteckningar, uppläsning av text, samt automatisk markering av vilka delar eleven kan bra/mindre bra.

Som lärare kan du även lägga till eget material, samt få en detaljerad bild över dina elevers studieprocess Självklart fungerar boken lika bra på alla dina enheter.