Produktbild på läromedlet Fortsätt framåt – övningsbok

Fortsätt framåt – Övningsbok

Fortsätt Framåt – Övningsbok baseras på de texter och teman som tas upp i huvudboken men fokuserar främst på det centrala innehåll som handlar om ordkunskap, tempus och sats- och meningsbyggnad. Tanken med övningsboken är att den till stor del ska repetera den grammatik som eleven har mött under tidigare studier.

 

 

 

Målgrupp: Gymnasium och vuxenutbildning

Ämne: Svenska som andraspråk

Författare: Therese Åkerberg

ISBN: 9789188229120

Utgivningsår: 2018

Upplaga: 1

Omfång: 202sidor

Boken består av fyra delar vilka motsvarar kursens fyra delkurser. Övningarna till texterna följer den ordning texterna presenteras efter i huvudboken, och är sorterade per delkurs. Idén är att börja med att läsa texten i huvudboken och sedan arbeta med övningarna.