Om statsbidrag för skolan

10 oktober, 2023

Statsbidrag kan användas för att ge barn och elever bättre förutsättningar för att lära sig och nå målen. Skolverket ansvarar för att administrera statliga bidrag till skolsektorn. Det är den som ansvarar för verksamheten som kan söka våra statsbidrag.

H2 – Vad är statsbidrag?

Med statsbidrag vill regeringen styra, utveckla och stimulera viss verksamhet inom skolsektorn. De riktade statsbidrag som Skolverket fördelar är därför öronmärkta för vissa specifika ändamål. Villkor för bidragen, exempelvis syfte och vilka insatser som bidraget kan användas för, beskrivs oftast i en förordning som regeringen beslutar om. I Skolverkets årsredovisning finns mer information om statsbidrag.

Mer information om de olika statsbidragen kan du hitta via länken nedan.

H2 – Hitta och välj statsbidrag.

H3 – Vem kan söka statsbidrag?

De statsbidrag som Skolverket ansvarar för kan huvudsakligen sökas av den som företräder en huvudman enligt skollagen. En enskild lärare, rektor eller skolenhet kan alltså inte söka statsbidrag. I en kommun är det vanligtvis någon på förvaltningsnivån som ansöker om bidragen, och om det är en fristående huvudman kan det vara en företrädare för styrelsen eller motsvarande.

Det finns även några statsbidrag som ansvariga för organisationer, science center och andra verksamheter kan ansöka om.

BOLD – De statsbidrag som Skolverket fördelar riktar sig till

  • kommunala huvudmän
  • fristående huvudmän
  • statliga huvudmän
  • organisationer med anknytning till skola och utbildning.
  • De som får ett statsbidrag beviljat, ansvarar också för att bidraget fördelas inom verksamheten enligt de villkor och beslut som finns samt att redovisa hur bidraget använts.

H3 – Hur gör man för att få statsbidrag?

Det skiljer sig åt mellan bidragen för att få ta del av pengarna. Vanligtvis består en bidragsomgång av olika faser där man oftast först måste ansöka om, eller begära ut, ett statsbidrag och vid ett senare tillfälle redovisa hur bidraget har använts. Du kan läsa på webbsidorna för de olika statsbidragen hur du gör, vilka villkor som gäller och hur du kan förbereda dig inför en kommande fas.