Om oss

THE WHY

Kraft i kunskap

Läromedel ökar likvärdigheten mellan skolor och klassrum. När våra elever får tillgång till läromedel oavsett bakgrund, skapas en mer rättvis och inkluderande skolmiljö. Där olika kulturer, perspektiv och erfarenheter representeras. Kunskapsgapet mellan olika elevgrupper minskar i en gemensam grund för undervisning.

Läromedel ökar viljan och intresset att lära sig nya saker, uppmuntrar kritiskt tänkande och problemlösning genom olika perspektiv och utmaningar för eleverna. De kan anpassas för att möta behoven hos elever med olika inlärningsstilar och nivåer av förståelse. Läromedel ger eleverna möjlighet att lära sig självständigt och ta ansvar för sin egen inlärning. De kan faktiskt fungera som en grund för livslångt lärande. Genom läromedel skapar vi kunskap. Och det finns kraft i kunskap.

 

Vill du läsa om hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor?

THE HOW

Hur vi jobbar

Vi arbetar med författare och redaktörer som har omfattande erfarenhet inom sina områden. Utgångspunkten är alltid klassrummet. Genom att ha en djup förståelse för verklig undervisningsmiljö och de utmaningar som elever och lärare möter, skapar vi läromedel som är relevanta, engagerande och effektiva. Författarnas pedagogik omsätts till värdeskapande produkter genom stark design och tydligt formspråk.

Ett väl utvecklat läromedel är fullpackat med funktioner som sträcker sig långt utanför klassrummet. Kunskap skyddar kunskap och utbildning är grunden till demokrati. Punkt. Ambitionen med vår utgivning är därför att vara en positiv plattform för barn och unga som tar sats i sin utbildning. Med ett ljust, energiskt och inkluderande synsätt bygger vi läromedel från grunden.

 

THE WHAT

Kärlek i varje uppslag

Så, när du håller i en bok från oss, håller du i resultatet av vår ambition att stötta dig som undervisar. Vår ambition att locka och knuffa fram eleverna mot målet. Du håller i en resurs fylld av välgrundade idéer som hjälper dig att skapa en bubblig lärmiljö och kvalitativ kunskapsinhämtning. Med texter som skrivits av erfarna experter på målgruppsanpassning, sekvensering, avgränsningar, struktur, stabilitet, förtroende- och meningsskapande samband. Där design, färg, form och grafik skapar en välbalanserad och varierad lärandemiljö. Du håller i ett kreativt och engagerande lärverktyg som är anpassat för dagens elever. Som är ansvarsfullt framtagen.

Eller, som vi brukar säga: Du håller i en bok med kärlek i varje uppslag.

Hej du.

Tänker du på sånt som kan bli bättre?
Göras annorlunda?
Behöver du support
eller vill bara säga hej? Vi ser fram
emot att höra från dig!

Teamet då?

Vilka är vi då på förlaget? Jonas ägnar dagarna åt dig som läser detta. Hans uppgift är att skapa en så bra kundupplevelse som möjligt för dig. Han ser till att du får utvärderingsexemplar, att skolan får böckerna som ni beställt och att du har full koll på den senaste pärlan vi släppt och hur bra den är. Jonas är vår VD med sälj- och marknadsansvar.

Johan, som tillsammans med Jonas grundade NA Förlag 2014, ägnar sin tid åt våra begåvade författare och redaktörer som skapar innehållet i våra läromedel. Hans ansvar är att resan från idé till verklighet blir av och är produktionsansvarig på NA Förlag. 

Isabella och Karolina är våra grafiska formgivare och illustratörer. De skapar kunskapsförmedling genom visuella element som informerar, engagerar och stärker pedagogiken. Varje sida, text, bild, illustration, grafik, typsnitt och bokstav räknas när de omvandlar manus till pedagogiska karameller. Balanserade och funktionella uppslag. Gjorda med omsorg. Så att eleven stannar kvar i boken lite längre. Och förstår lite mer.

Tillsammans sitter vi redo i Malmö. Precis lagom små för att ta snabba beslut utan krångel, ha koll på varandras arbete så att vi kan förändra och göra saker bättre. Tillräckligt stora för att nå ut och göra skillnad.