High Five!

En spännande läromedelsserie skapad för elever i årskurs 4–6, som ger en omfattande täckning av det teoretiska innehållet i idrott och hälsa enligt Lgr22.

Välkommen till High Five!

High Five! är en spännande läromedelsserie skapad för elever i årskurs 4–6, som ger en omfattande täckning av det teoretiska innehållet i idrott och hälsa enligt Lgr22. Serien består av tre arbetsböcker som är utformade för att ge eleverna en stadig och klar grund inom varje område samtidigt som de främjar både förståelse och reflektion kring den praktiska undervisningen. 

Varje bok i serien tar upp olika områden och avslutar varje kapitel med faktafrågor och möjligheter till egen reflektion. Detta ger inte bara en chans att samla in nyckelfakta utan uppmuntrar också till att integrera kunskapen genom personliga tankar och reflektioner. Vårt fokus ligger på att skapa en förståelse för de centrala begreppen och texterna inom idrott och hälsa samtidigt som vi främjar språkutveckling inom ämnet.

För att stödja lärare och underlätta undervisningen har vi skapat ett webbstöd, inklusive en omfattande lärarhandledning. Lärarhandledningen innehåller inte bara extra frågor för diskussion, passande för både helklass och mindre grupper, utan även praktiska tips och idéer för lektionsplaneringar. Vi strävar efter att ge verktyg och vägledning för att fortsätta arbetet inom dessa områden på ett effektivt och spännande sätt.

I webbstödet finns även kopieringsunderlag tillgängliga för lärare. Detta inkluderar bildstöd för att förtydliga begrepp och exempel, såsom redskap, motoriska grundformer och karttecken. Dessa resurser är utformade för att stödja undervisningen och underlätta för eleverna att förstå och applicera sina kunskaper på ett praktiskt sätt.

Vår ambition är att göra undervisningen både engagerande och lärorik samtidigt som vi strävar efter att underlätta för lärare att förmedla ämnet på ett övertygande sätt. High Five! är ett komplett paket som syftar till att göra lärandet i idrott och hälsa både roligt och meningsfullt för eleverna i årskurs 4–6.

Vi är övertygade om att vår serie kommer att bidra till en djupare förståelse och en ökad entusiasm för idrott och hälsa bland eleverna. Med vårt omfattande innehåll och stödmaterial strävar vi efter att skapa en inspirerande och kunskapsrik resa för både elever och lärare.

Välkommen till High Five! 

Alla läromedel i serien High Five!