Statsbidrag för läromedel

Skolverkets stöd för framtidens läromedel i grundskolan

Ta del av möjligheten!

Den 2e mars 2023 fattade regeringen ett unikt beslut om ett riktat statsbidrag för att hjälpa grundskolor att köpa in mer läromedel. Vi tycker såklart att detta är en väldigt fin och viktig satsning samt ett utmärkt tillfälle för dig och dina elever att få tillgång till nya och uppdaterade läromedel.

Bidraget kan sökas av kommunala och fristående huvudmän för bland annat grundskolan. Statsbidraget ska användas för inköp av läromedel med eller utan digitala komponenter, som är avsedda att användas i undervisningen. Det betyder att samtliga av NA Förlags läromedel inom årskurs 1–9 omfattas av statsbidraget.