Produktbild på läromedlet Texter i serien Svenska Komplett
news badge

Svenska Komplett – Texter åk 4-6

Svenska Komplett – Texter åk 4–6 är ett läromedel i svenska där man jobbar med olika typer av texter: berättande, poetiska, återberättande, beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande.

Målgrupp: Årskurs 4-6

Ämne: Svenska

Författare: Jonny Lindén

ISBN: 9789189565036

Utgivningsår: 2022

Upplaga: 1

Omfång: 192sidor

Svenska Komplett – Texter åk 4–6 är ett så kallat ”stadie-läromedel” som kan användas under hela mellanstadietiden. Elevboken är en kombinerad grundbok och arbetsbok och består av 17 kapitel. Varje kapitel inleds med en modelltext som fungerar som en förebild för elevernas egna skrivande. Utöver momentet med att skriva texter, tränas även högläsning, muntligt berättande, dramatisering, muntligt presentation och argumentation (skriftlig och muntlig).

Läs mer

Förutom elevboken finns även ett webbstöd och en lärarhandledning. Här finns kopieringsunderlag till facit, checklistor och protokoll till elevernas texter.