Klimat & hållbarhet

Vi vill att våra böcker ska berätta mer än vad som står i dem. Det handlar om generositet och värme, om att värna om planeten, om skogsarbetaren, om författaren, om illustratören, om den ovana läsaren, om bokmalen. Det handlar om bokens innehåll, men det handlar om allt annat också. Genom hållbart producerade böcker vill vi med färg och form sprida kunskap och leda varje läsare till förståelse. Vi vill beröra och inspirera, till något större än oss själva.

Planetvänlig produktion?

Går det att prata om planetvänlig produktion? Vad betyder det egentligen? När är det bra att prata om vad man gör (inspirera) och när går det över till corporate-skryt, försköning och greenwashing? Svårt. Ärligt talat vet vi inte.

Vår utgångspunkt är transparens. Att hela branschen måste kroka arm. Att vi hjälps åt, tipsar, inspirerar, utbildar och utmanar varandra. Annars går det inte. Och det enda vettiga är väl att utgå från drivet? Viljan att utvecklas och hela tiden bli bättre. Aldrig klar. Det handlar om aktiva frågor som förändras över tid och som förutsätter ständigt ifrågasättande  av våra val och vårt beteende.

Läroböcker och därmed produktionen av läroböcker är en nödvändig del i en kvalitativ skola och utbildning. Men med produktionen kommer också ett ansvar. Att aktivt arbetar för att minimera resursanvändning och strävar efter hållbara produktionsmetoder. Och att minska miljöpåverkan i så stor utsträckning som möjligt.

Hållbarhetsrapport

Här kan du läsa NA Förlags hållbarhetsrapport för 2022. Syftet med rapporten är att ge våra samarbetspartners, kunder och oss själva förståelse för verksamhetens konsekvenser på miljön genom att dels framhäva vårt hållbarhetsarbete och dels synliggöra vad vi kan förbättra. 

Minimal resursanvändning

Vi strävar efter att göra medvetna val i varje del av vår produktionsprocess för att minimera påverkan på miljön och skapa mer hållbara produkter. Genom noggrant val av material, inklusive papprets kvalitet, densitet, och böckernas utformning, anpassar vi varje steg för att använda färre resurser samtidigt som vi uppfyller varje boks ändamål effektivt.

Vi mäter och kommunicerar tydligt koldioxidutsläppen för varje bok, vilket trycks på omslaget. Informationen hjälper våra kunder att göra medvetna val och vi får mätvärden som vi kan jämföra oss mot och ständigt förbättra. Vi ser till att vara uppdaterade kring den senaste pappersindustrins teknik så att vi kan göra val av papper som minimerar vår miljöpåverkan.

Vår produktion sker på ett svanencertifierat tryckeri som drivs av helt förnybara energikällor. Genom att följa dessa höga miljöstandarder siktar vi på att vara förebilder inom hållbarhet och inspirera till en mer ansvarsfull konsumtion. Genom medvetna beslut strävar vi mot en mer hållbar och ansvarsfull framtid för vår verksamhet och våra produkter.

Vet du vad vi kan göra bättre? Grymt! Hör av dig omedelbart!

Kg CO2/Bok

Vi samarbetar med den oberoende organisationen ClimateCalc för att beräkna koldioxidutsläppen för varje bok som vi producerar. Detta viktiga värde, uttryckt i kilogram CO2 per bok, är en central del av att ge lärare och skolor möjlighet att fatta välgrundade och hållbara beslut vid läromedelsinköp. Dessutom hjälper det oss att utvärdera vår egen produktion.

Värdet trycks på varje boks omslag som en inbjudan till att göra grönare val. För den som är nyfiken på detaljerade kalkyler bakom varje boks utsläpp, finns dessa på varje produktsida här på vår hemsida. 

Under det gångna året, 2023, släppte varje bok från oss ut i genomsnitt 0,59 kilogram koldioxid. En förbättring jämfört med föregående år, 2022, då utsläppen låg på 0,79 kilogram koldioxid per bok. Minskningen är ett resultat av en förbättrad och effektiviserad produktionsprocess. 

För mer information om ClimateCalc och deras viktiga roll inom vår strävan mot en mer hållbar produktion kan du klicka på bilden/knappen

Det här med pappret då?

Vi har valt att trycka våra böcker på Artic matt som har ett av de lägsta Co2-utsläppen i branschen. Pappret kommer från pappersleverantören Artic Paper som är en ledande tillverkare av papper i Europa. Företaget har sina rötter i Skandinavien och har flera produktionsenheter, inklusive fabriker i Sverige och Polen.

Arctic Paper fokuserar på att tillverka papper av hög kvalitet med miljövänliga processer. De är också kända för att erbjuda papper som är certifierade enligt olika miljöstandarder och för deras engagemang för hållbarhet.

Och transporten?

Från tryckeriet till vårt lager i Örebro sker transporten till stor del genom sjövägen från Estland till Sverige. Sjöfarten är ett erkänt effektivt och miljövänligt transportsätt. Ett fartyg förbrukar betydligt mindre energi än en lastbil per enhet last och faktiskt även mindre än ett tåg. Sjöfarten är därför ett attraktivt alternativ med tanke på de låga koldioxidutsläppen per transporterad enhet.

Vår främsta utmaning ligger efter att boken lämnar vårt lager, då vi inte längre äger processerna. En av dessa processer är transporten mellan vårt lager och ut till kund. Transporterna sker idag med de ledande transportföretagen på marknaden, och vi har för närvarande inte en bättre lösning.

Vårt tryckeri

Vi är petiga när det kommer till våra partners – endast de som delar vårt gröna engagemang får bli en del av vår resa mot hållbarhet. Vi har valt att samarbeta med Print Best i Estland. Deras engagemang för klimatet är en stark kugge i vårt hållbarhetsmaskineri. De använder enbart el från förnybara källor och utvecklar därtill en egen solcellspark som i dagsläget förser dem med 50 procent av deras elförsörjning. Print Best har dessutom flera miljöcertifieringar som styrker engagemanget för miljön och kvaliteten i deras arbete. 

Tryckeriets miljöcertifieringar

Svanen-certifierat som intygar att deras produkter tillverkas med minimal påverkan på miljön. Svanenmärkningen är en garant för hållbarhet som bekräftar att deras produkter uppfyller miljökrav från tillverkning till färdig produkt.

FSC-certifieringen täcker hela produktionen och försäljningen av trycksaker och papper. Genom att uppfylla FSC-standarden stöder de ansvarsfullt skogsbruk och arbetar för att säkerställa att skogsresurserna bevaras för framtida generationer.

PEFC-certifieringen innebär att de följer de krav som Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) ställer. PEFC är en omfattande global standard som strävar efter att främja hållbart skogsbruk, vilket säkerställer att skogarna hanteras på ett sätt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart.

Deras ISO 9001-certifiering stärker deras kvalitetsledningssystem och bekräftar deras förmåga att upprätthålla höga standarder och konsekvent leverera produkter och tjänster som möter kundernas krav.

Vår första klimatinvestering

Vår första klimatinvestering gjordes (2023) i norska NoMy som genom Upcycling omvandlar lokala restprodukter från livsmedelsindustrin till högvärdiga ingredienser vilka återinförs i livsmedelskedjan.

Klimatvinvestering

Vi har valt att gå från klimatkompensation till att klimatinvestera därför att vi tror det är en mer aktiv och långsiktig strategi för att minska klimatpåverkan. Tidigare kompenserade vi våra utsläpp med skogsplantering och liknande projekt. Men genom klimatkompensation kommer vi inte åt den grundläggande frågan,  att minska själva utsläppen. Klimatkompensation genom skogsplanteringar, även om det kan gynna skogsbruk och biologisk mångfald, har dessutom ifrågasatts för sin långsiktiga osäkerhet och effektivitet.

Genom att övergå från klimatkompensation till klimatinvesteringar tar vi en mer proaktiv och framtidsinriktad strategi. Istället för att kompensera för tidigare utsläpp investerar vi istället i lösningar som direkt minskar utsläppen och främjar en mer hållbar framtid.