Lgr22 – Läroplan för grundskolan

Lgr22

På NA Förlag följer vi noggrant Skolverkets arbete med läroplanen för grundskolan och uppdaterar hela tiden våra läromedel så att du tryggt kan använda dem i din undervisning. Med Skolverkets riktlinjer som utgångspunkt blir våra läromedel relevanta och effektiva verktyg i klassrummet.

I Lgr22 förstärks betoningen på fakta och förståelse. Därför lägger vi särskild vikt på att lyfta ämnets karaktär och fokus läggs på syfte och centrala innehåll. Målsättningen är alltid att erbjuda material som inte enbart främjar inlärning av fakta utan också utvecklar en djupgående förståelse för ämnets kärna. Läs mer om kursplanerna kopplat till våra läromedel här nedan.

Översikt över alla böcker i läromedelsserien Svenska Komplett årskurs 4–6

Lgr22 i Svenska

Med Svenska Komplett är du med på hela resan genom Lgr22:s centrala innehåll. Komplett Grundböcker täcker alla områden – läsa, skriva, prata, lyssna, texter, språk och hur man letar information och granskar källor.

Varje kapitel i Grundböckerna följer samma mall: en inledande text med olika sorters texter, frågor för att förstå texten, ord att lära sig från texten, stavningsövningar, språklära, repetition och till sist, en skrivuppgift som kopplar till början av kapitlet. Det finns även muntliga övningar kopplade till det eleverna skriver.

Med Komplett Grundböcker täcker du allt i Lgr22:s centrala innehåll. Men om du vill gå ännu djupare finns det fler böcker i Komplettserien: Språklära A, B, C (med ordklasser), Stavning A, B, C och Texter, och en spännande deckartrilogi om Caroline och Erik som hjälper eleverna att träna läsförståelse ännu mer.

Lgr22 i Engelska

English United är en omfattande läromedelsserie skräddarsydd för att hjälpa elever att nå och uppfylla kraven enligt Lgr22. Genom att vara direkt kopplad till engelska kursplanens syfte och innehåll är målet att ge eleverna en robust grund för att utveckla sin kommunikativa förmåga inom engelska språket.

En central målsättning är att stödja eleverna i att förstå och använda engelska både i tal och skrift. Genom varierade övningar och aktiviteter inom läromedlet får eleverna inte bara chansen att finslipa sin förmåga att formulera sig på engelska utan också att interagera effektivt med andra. Genom dessa övningar ges eleverna verktygen för att uttrycka sina tankar och idéer på ett språkligt korrekt sätt och ökar därmed deras språkliga säkerhet.

Den grammatiska undervisningen inom English United är av särskild betydelse då den fungerar som en grundläggande byggsten för att stärka elevernas förtroende i att använda språket. Genom att öka förståelsen för språkets struktur och regler får eleverna en stadig grund att stå på när de kommunicerar på engelska.

På det stora hela strävar English United efter att vara en omfattande resurs som inte bara förbereder eleverna för att möta målen enligt Lgr22 utan också inspirerar dem att utforska och omfamna det engelska språkets rikedom och användningsområden.