Mattepatrullen

Här får eleverna möta Mattepatrullen – fem karaktärer som både stödjer och utmanar, i syfte att utveckla matematiska kunskaper och förmågor utifrån det centrala innehållet i Lgr22.

Välkommen till Mattepatrullen!

Här får eleverna möta Mattepatrullen – fem karaktärer som både stödjer och utmanar, i syfte att utveckla matematiska kunskaper och förmågor utifrån det centrala innehållet i Lgr22.

Serien består av olika delar: elevens grundbok, lärarhandledning och ”Mattemotorn”, som är en bok där eleverna träna mer och/eller fördjupa sig mer i grundbokens olika moment. 

Mattepatrullens undervisningsstruktur har samma upplägg genom hela grundboken:

 • Nytt kapitel presenteras med innehåll, begrepp och frågor att fundera kring. Läraren leder samtal om detta med sin elevgrupp.
 • Varje kapitel är indelat i ett antal lektioner. Alla lektioner följer samma stuktur.
 • Inledning – Lektionen inleds med en eller flera uppgifter som ska lösas. Uppgiften utgår alltid från en bild och löses i helklass eller i smågrupper. 

  Läraren går igenom elevernas olika lösningar, för att sedan gå igenom de lösningar som presenteras i boken i direkt anslutning till uppgiften. 

  • Fortsätt tillsammans – Eleverna jobbar vidare med samma typ av uppgifter. Nu bör de helst jobba i smågrupper, eller par. Här kan EPA-metoden fungera bra: Enskilt arbete, Pararbete (två elever resonerar med varandra om sina lösningar) och Alla (samtal och resonemang i hela gruppen under lärarens ledning).
  • Utmaning – En lite svårare uppgift som avslutar ”Tillsammans-delen” innan eleverna jobbar vidare på egen hand.
  • Enskilt arbete – Eleverna jobbar enskilt med samma typ av uppgifter. Det enskilda arbetet avslutas också med Utmaning.
  • Färdighetsträning – Här tränas färdigheter som behöver befästas eller automatiseras. Ofta har färdighetsträning en direkt koppling till den aktuella lektionen. Det kan också handla om sådant som kräver återkommande träning, som till exempel multiplikationstabellerna.
  • Varje kapitel avslutas med en repetition (diagnos) som visar om eleverna klarar kapitlets moment på egen hand.

  Alla läromedel i serien Mattepatrullen