Svenska Komplett 4–6

En läromedelsserie i svenska för årskurs 4–6 som täcker hela det centrala innehållet i Lgr22.

Välkommen till Svenska Komplett åk 4–6!

Böckerna är fyllda av beprövade, forskningsbaserade och välgrundade idéer som hjälper dig att skapa en bubblig lärmiljö och kvalitativ kunskapsinhämtning. Med en vetenskaplig grund, träffsäker design och tydlig progression erbjuder Svenska Komplett dessutom stora möjligheter till individanpassning. Och självklart kommer serien med omfattande och kostnadsfritt webbstöd!

Webbstöd

Till samtliga läromedel i Komplett-serien finns ett webbstöd som innehåller massor av extra material! Här hittar du lärarhandledning och facit, ytterligare övningar, instuderings- och lektionsunderlag samt bedömningsstöd och kopieringsunderlag.

Materialet är såklart gratis vid köp av böckerna och nås enkelt genom att klicka på “webbstöd” på respektive produktsida.

Översikt över alla böcker i läromedelsserien Svenska Komplett årskurs 4–6

Nu kommer äntligen Svenska Komplett för årskurs 1–3!

Vår populära serie Svenska Komplett utökas nu även till lågstadiet. Med likadant upplägg som åk 4–6 kommer Svenska Komplett med en grundbok som täcker hela det centrala innehållet i Lgr22.

Boken är en kombinerad grundbok och arbetsbok som eleverna skriver direkt i. I de flesta kapitlen återkommer övningar inom moment som behöver tränas regelbundet: läsning, läsförståelse, stavning, språklära, skriva texter och muntlig presentation/muntligt berättande. I åk 1 är det stort fokus på läs- och skrivinlärning.