Svenska Komplett 1–3

En läromedelsserie i svenska för årskurs 1–3 som täcker hela det centrala innehållet i Lgr22.

Välkommen till Svenska Komplett åk 1–3!

Böckerna innehåller beprövade och välgrundade idéer som stödjer dig i att skapa en engagerande lärmiljö och möjliggör högkvalitativ kunskapsinhämtning. Med en solid vetenskaplig grund, noggrann design och tydlig progression ger Svenska Komplett också betydande möjligheter för individuell anpassning. Dessutom följer serien med omfattande och kostnadsfri webbstöd!

Grundboken är en kombinerad textbok och arbetsbok som eleverna skriver direkt i. I de flesta kapitlen återkommer övningar inom moment som behöver tränas regelbundet: läsning, läsförståelse, stavning, språklära, skriva texter och muntlig presentation/muntligt berättande. I åk 1 är det stort fokus på läs- och skrivinlärning.

Webbstöd

Till samtliga läromedel i Komplett-serien finns ett webbstöd som innehåller massor av extra material! Här hittar du lärarhandledning och facit, ytterligare övningar, instuderings- och lektionsunderlag samt bedömningsstöd och kopieringsunderlag.

Materialet är såklart gratis vid köp av böckerna och nås enkelt genom att klicka på “webbstöd” på respektive produktsida.

Översikt över alla böcker i serien Svenska Komplett för årskurs 1–3