Bild på läromedlet Svenska Komplett – Grundbok för årskurs 2
news badge

Svenska Komplett – Grundbok åk 2

Välkommen till Svenska Komplett – Grundbok!
Svenska Komplett är en läromedelsserie i svenska för årskurs 1–3. Serien täcker hela det centrala innehållet i Lgr22. Svenska Komplett – Grundbok består av en elevbok och en lärarhandledning per årskurs. Elevboken är en kombinerad grundbok och arbetsbok.

Målgrupp: Årskurs 1-3

Ämne: Svenska

ISBN: 9789189565265

Utgivningsår: 2024

Upplaga: 1

Omfång: 140sidor

I de flesta kapitlen återkommer övningar inom moment som behöver tränas regelbundet: läsning, läsförståelse, stavning, språklära, skriva texter och muntlig presentation. I årskurs 1 läggs tonvikten på läs- och skrivinlärningen.

Lärarhandledningen är kostnadsfri och laddas ner som PDF i  webbstödet. Den innehåller följande kopieringsunderlag: stavningsläxor, prov, checklistor för det egna skrivandet, lärarrespons på muntlig presentation, bokrecension, protokoll
(läsförståelse, stavning och prov) och facit.

Smakprov – Lärarhandledning