Bild på läromedlet Försvunnen – Arbetsbok från läromedelsserien Svenska Komplett årskurs 1–3
news badge

Svenska Komplett – Läsning och läsförståelse åk 3 – Försvunnen Arbetsbok

Arbetsbok till Försvunnen, läsebok för åk 3 i serien Svenska Komplett.

 

Målgrupp: Årskurs 1-3

Ämne: Svenska

Författare: Jonny Lindén

ISBN: 9789189565234

Utgivningsår: 2024

Upplaga: 1

Omfång: 44sidor

I den här arbetsboken finns det läsförståelsefrågor till varje kapitel. Frågorna är indelade i olika nivåer: Hitta svaren i texten,
Lista ut svaren med hjälp av texten och Vad tycker/tror du? Förutom läsförståelsefrågorna finns även varierande extrauppgifter till varje kapitel. Exempel: korsord, ordna händelser i kronologisk ordning, sammanfatta.

Läseboken Försvunnen finns i två varianter på olika läsnivå:
Gröna och Gula boken. Arbetsboken passar till båda böckerna.