Bild på läromedlet Stöldvåg – Arbetsbok från läromedelsserien Svenska Komplett årskurs 1–3
news badge

Svenska Komplett – Läsning och läsförståelse åk 2 – Stöldvåg Arbetsbok

Arbetsbok till Stöldvåg, en läsebok för åk 2 i serien Svenska Komplett

 

Målgrupp: Årskurs 1-3

Ämne: Svenska

Författare: Jonny Lindén

ISBN: 9789189565357

Utgivningsår: 2024

Upplaga: 1

Omfång: 44sidor

I den här arbetsboken finns det läsförståelsefrågor till varje kapitel. Frågorna är indelade i olika nivåer: Hitta svaren i texten,
Lista ut svaren med hjälp av texten och Vad tycker du?/Vad tror du?/ Berätta.

Det finns även varierande extrauppgifter. Exempel: korsord/Vad betyder orden?, ordna händelser i kronologisk ordning, sammanfatta det du har läst, gör en serie. Läseboken Stöldvåg finns i två varianter: Gröna boken och Gula boken. Arbetsboken passar till båda böckerna.