Läromedel i Idrott och hälsa.
news badge

High Five! B

 

High Five! är en spännande läromedelsserie skapad för elever i årskurs 4–6, som ger en omfattande täckning av det teoretiska innehållet i idrott och hälsa enligt Lgr22. Serien är utformad för att ge eleverna en stadig och klar grund inom varje område samtidigt som den främjar både förståelse och reflektion.

 

Målgrupp: Årskurs 4-6

Ämne: Idrott och hälsa

Författare: Helena Lundberg

ISBN: 9789189565333

Utgivningsår: 2024

Upplaga: 1

Omfång: 68sidor

Varje bok i serien tar upp olika områden och avslutar varje kapitel med faktafrågor och möjligheter till egen reflektion. Detta ger inte bara en chans att samla in nyckelfakta utan uppmuntrar också till att integrera kunskapen genom personliga tankar och reflektioner. För att stödja lärare och underlätta undervisningen har vi skapat ett webbstöd, inklusive en omfattande lärarhandledning.

Smakprov – Lärarhandledning

Läs mer

Lärarhandledningen innehåller inte bara extra frågor för diskussion, passande för både helklass och mindre grupper, utan även praktiska tips och idéer för lektionsplaneringar. Vi strävar efter att ge verktyg och vägledning för att fortsätta arbetet inom dessa områden på ett effektivt och spännande sätt.