Välkommen till webbstödet!

Produktbild på läromedlet Din grammatik

Din Grammatik

Webbstödet för Din grammatik består av ett omfattande stödmaterial för både lärare och elever, samt extramaterial till varje kapitel i boken.  Nedan finner du bland annat facit och hörövningar men också tankekartor, talaspel och talakort uppdelat på respektive avsnitt.

Tankekartorna fungerar som underlag för samtal mellan eleverna där de tränar aktuella former och strukturer. Talaspelen spelas av två eller fler elever tillsammans. Eleverna producerar ord och meningar utifrån den nivå som talaspelet ligger på och hjälps åt att rätta varandras tal. Med talakorten kan två eller fler elever arbetar tillsammans. Eleverna producerar ord och meningar utifrån den nivå talakorten ligger på. Talakorten är gjorda som flashcards där svaret visas när man klickar på kortet.

I menyn hittar du lärarhandledningen som nedladdningsbar pdf. I automatiseringsdelen får eleven träna på den grammatik som presenterats i boken. Här finns ett stort antal övningar med de aktuella strukturerna i olika kontexter som hjälper eleven att automatisera strukturerna.

Lycka till!

Låst innehåll

För att ta del av innehållet krävs ett lösenord:

Inlogg

Vad kul att du vill använda Webbstödet. Här hittar du massor av superbra extramaterial som är gratis att använda för dig som köpt läromedlet. Mejla jonas@naforlag.se så hjälper han dig med lösenord och inlogg.