Produktbild på det digitala läromedlet Engelska 5 & 6 – Outlooks on för gymnasiet

Engelska 5&6 Outlooks on – Digital produkt

Välkomna till Outlooks on – ett heltäckande läromedel för Engelska 5–6! Boken är indelad i fem temaområden:

– Learning
– Learn How to Learn
– Well-being
– Time
– Sex and Relations

Målgrupp: Gymnasium & vuxentubldning

Ämne: Engelska

Varje temaområde är indelat i en Engelska 5-del, markerat med blått och en Engelska 6-del, markerat med rött. Vi hoppas att detta upplägg ska underlätta repetition och återkoppling.

Ord ska läras i sitt sammanhang. Ordövningarna i boken lyfter fram de olika sätt att lära sig nya ord som beskrivs i Learn How to Learn New Words. Traditionell gloslista går dock att få som PDF-fil för den som önskar.

 

Läs mer

Varje temaområde är indelat i en Engelska 5-del, markerat med blått och en Engelska 6-del, markerat med rött. Vi hoppas att detta upplägg ska underlätta repetition och återkoppling.

Ord ska läras i sitt sammanhang. Ordövningarna i boken lyfter fram de olika sätt att lära sig nya ord som beskrivs i Learn How to Learn New Words. Traditionell gloslista går dock att få som PDF-fil för den som önskar.

Den digitala versionen av boken får du i en interaktiv och modern plattform som heter Cortexio. Plattformen drivs med en AI motor som skapar ett adaptivt studieflöde för eleverna. Läromedlet innehåller allt material eleven behöver i form av text, bild och film, samt instuderingsfrågor kopplade till varje avsnitt. Den digitala boken har mängder av verktyg som exempelvis markera text, skriva egna anteckningar, uppläsning av text, samt automatisk markering av vilka delar eleven kan bra/mindre bra.

Som lärare kan du även lägga till eget material, samt få en detaljerad bild över dina elevers studieprocess Självklart fungerar boken lika bra på alla dina enheter.