Produktbild på boken Filosofididaktik

Filosofididaktik – filosofiundervisning i teori och praktik

Filosofididaktik – filosofiundervisning i teori och praktik används som kurslitteratur vid flera lärosäten, bland annat vid Uppsala universitet och Göteborgs universitet. Boken erbjuder en systematisk redogörelse av filosofilärarens yrkeshantverk med handfasta tips för alla med ett intresse för filosofiundervisning. Filosofi som ämne återfinns i gymnasieskolan och på högskolan, men frågor och teman av filosofisk karaktär och relevans introduceras redan i förskolan. Filosofididaktik ställer, och försöker besvara, de didaktiska grundfrågorna: vad?, varför? och hur?, i relation till filosofiämnet.

 

  • Målgrupp: Högskola och fortbildning
  • Ämne: Filosofi
  • Författare: Tommie Petersson
  • ISBN: 9789188229649
  • Utgivningsår: 2021
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 168 sidor

I de inledande kapitlen ges en introduktion till filosofididaktiken och skillnader i filosofiundervisning för olika åldersgrupper och skolformer behandlas. Filosofins förekomst i populärkulturen och hur vissa former av populärkulturella uttryck kan användas i undervisningen diskuteras.

Därefter inventeras och förklaras filosofilärarens verktygslåda i relation till faktiska undervisningssituationer och specialpedagogiska perspektiv. Speciell tonvikt läggs här på undervisning i, för eleverna, potentiellt känsliga undervisningsområden såsom etik, politisk filosofi och religionsfilosofi.

Författaren ger i efterföljande kapitel förslag på hur praktiknära undervisningsutvecklande forskningsprojekt skulle kunna utformas, liksom en genomgång av hur planeringen av undervisningen går till. Avslutningsvis avhandlas betygsättning i gymnasieämnet filosofi.

Boken riktar sig främst till filosofilärarstudenter, men kan med fördel läsas av alla som vill fördjupa sig i undervisning om livets stora frågor.

I och med den andra tryckningen av denna bok har flera uppdateringar och tillägg gjorts. Förutom en allmän översyn av språk- och formfrågor har exempelvis innehållet uppdaterats i linje med ändringarna i skollagens betygsskrivelser som trädde i kraft den 1 juli 2022. Nu återfinns också ett nytt delkapitel med en genomgång av de nya ämnesbetygen och ämnesplanerna som införs när den kommande läroplanen, Läroplanen för gymnasieskolan 2025 (Gy25), sjösätts den 1 juli 2025

Tommie Petersson är universitetslärare och doktorand vid Uppsala universitet samt legitimerad och yrkeserfaren gymnasielärare i filosofi, historia och religionskunskap.