Produktbild på läromedlet Engelska 5 & 6 – Outlooks on för gymnasiet

Engelska 5 och 6 – Outlooks on

Välkomna till Outlooks on – ett heltäckande läromedel för Engelska 5 och 6! Boken är indelad i fem temaområden:

– Learning
– Learn How to Learn
– Well-being
– Time
– Sex and Relations

Målgrupp: Gymnasium och vuxenutbildning

Ämne: Engelska

ISBN: 9789198024760

Utgivningsår: 2015

Upplaga: 1

Omfång: 332sidor

Varje temaområde är indelat i en Engelska 5-del, markerat med blått och en Engelska 6-del, markerat med rött. Vi hoppas att detta upplägg ska underlätta repetition och återkoppling.

Ord ska läras i sitt sammanhang. Ordövningarna i boken lyfter fram de olika sätt att lära sig nya ord som beskrivs i Learn How to Learn New Words. Traditionell gloslista går dock att få som PDF-fil för den som önskar.

 

Läs mer

Outlooks on består av följande delar:

– Lärobok, som vanlig bok eller e-bok
– Lärarfil – med alla texter inlästa
– Elevfacit
– Kapitelordlista (OBS! Alfabetisk ordlista medföljer boken medan vanlig kapitelordlista fås som PDF)