Produktbild på läromedlet Svenska 2 - Helt enkelt i ämnet Svenska för gymnasiet

Svenska 2 – Helt enkelt

Svenska 2 – Helt enkelt rymmer hela kursen Svenska 2. Genomgångar, exempeltexter, övningar, slutuppgifter och betygsmatriser utgår från kursens centrala innehåll och kunskapskrav.

Stor vikt läggs på verktyg för att analysera litteratur i ett samhällsperspektiv. Muntlig och skriftlig framställning är av argumenterande och utredande karaktär. Den grammatik som presenteras fungerar som redskap för skrivande och textanalys och kan även vara till hjälp då svenskan jämförs med nordiska språk.

Målgrupp: Gymnasium och vuxenutbildning

Ämne: Svenska

Författare: Annika Nilsson , Lena Winqvist

ISBN: 9789188229809

Utgivningsår: 2021

Upplaga: 2

Omfång: 452sidor

• Vill du vara säker på att du får med alla delar av kursen?
• Vill du finna inspirerande övningar till ett visst kunskapskrav?

Du hittar enkelt det du behöver i Svenska 2 och vi hoppas att du får en trevlig resa på vägen mot dina mål.

I den andra upplagan av Svenska 2 – Helt enkelt hittar du:

– Nytt fokus på hjärnan och lärande
– Nya textutdrag
– Nya övningar
– Nya slutuppgifter
– Nytt uppslag i litteraturhistorien
– Nya uppslag i Verktygslådan