Produktbild på läromedlet Svenska 3 - Helt enkelt i ämnet Svenska för gymnasiet

Svenska 3 – Helt enkelt

Svenska 3 – Helt enkelt rymmer hela kursen Svenska 3. Bokens genomgångar, exempeltexter, övningsuppgifter, slutuppgifter och betygsmatriser utgår från kursens centrala innehåll och kunskapskrav.

Boken ger dig som elev viktiga verktyg för att klara kursen. Boken ger dig som lärare allt material du behöver för att leda dina elever genom kursen. Boken gör det helt enkelt lättare att nå målen, för såväl elever som lärare.

Målgrupp: Gymnasium och vuxenutbildning

Ämne: Svenska

Författare: Annika Nilsson , Lena Winqvist

ISBN: 9789198024784

Utgivningsår: 2015

Upplaga: 1

Omfång: 316sidor

Det centrala innehållet är uppdelat i följande kapitel: muntlig framställning med retorisk arbetsprocess, vetenskapliga texter, litteraturvetenskaplig analys och språkförändring. Varje kapitel innehåller teoretiska genomgångar och för att konkretisera och förtydliga teorin medföljer textutdrag av både sakprosa och skönlitterära texter. Flera av textutdragen kan läsas med hjälp av lässtrategier. Lässtrategierna presenteras i sin helhet i Verktygslådan. I verktygslådan finns också checklistor och mallar som hjälper eleven i både skriftliga och muntliga arbeten – enkla att hitta och enkla att använda.

Varje kapitel innehåller många olika övningsuppgifter som är direkt kopplade till teorin och varje kapitel avslutas med en slutuppgift som summerar kapitlets centrala innehåll. Varje slutuppgift kopplas till en betygsmatris som förtydligar vilka specifika kunskapskrav eleven tränar på. Några av slutuppgifterna tränar inför det nationella provet i Svenska 3.

Läs mer

Svenska 3 – Helt enkelt finns material för hela kursen samlad. Väljer du att arbeta med boken från pärm till pärm täcker du in hela det centrala innehållet och du står väl rustad för det nationella provet på vårkvisten. Vill du jobba med delar av boken hittar du enkelt vilket centralt innehåll som varje kapitel går igenom.

Det går naturligtvis även att använda annan referenslitteratur än den som finns bifogad och ändå använda de flesta av bokens övnings- och slutuppgifter.

Vi hoppas på att du når dina mål genom Svenska 3 – helt enkelt.