Produktbild på läromedlet Idrott och hälsa 1&2 för gymnasiet
news badge

Idrott och Hälsa – 1 och 2

Idrott och Hälsa 1 & 2 fjärde upplagan är en lärobok för gymnasiet. Boken inleds med en grundlig genomgång av kroppen och tar sedan upp samtliga teoretiska moment som ingår i de olika delkurserna. Innehållet är lättillgängligt, överskådligt och gör det enkelt att sätta in varje ämne i ett naturligt sammanhang.

 

Målgrupp: Gymnasium och vuxenutbildning

Ämne: Idrott och hälsa

ISBN: 9789189565135

Utgivningsår: 2023

Upplaga: 4

Omfång: 294sidor

I fjärde upplagan är övningsboken integrerad i läroboken. För att öka tillgängligheten för både lärare och elever och följer därför nu uppgifter och övningar efter varje kapitel. Övningsmaterialet delas upp i tre delar:

  • Basbegrepp och fakta behandlar fundamentet för respektive kapitel, med hänsyn till de begrepp och fakta som ligger till grund för elevens förståelse av en viss fysisk aktivitet. Frågorna syftar till att eleven ska presentera fakta och begrepp, utan hänvisning till någon specifik aktivitet eller idrott.

Läs mer

  • Diskussion och redogörelse syftar till att eleven ska använda bakomliggande fakta och begrepp för att resonera sig fram till hur de kan kopplas till en viss fysisk aktivitet.
  • Praktisk tillämpning syftar till att ge exempel på hur eleven kan skaffa sig erfarenheter som ökar förståelsen för den fysiska aktivitetens nytta.