Produktbild på läromedlet Perspektiv på samhället 1–3 i ämnet samhällskunskap för gymnasiet

Perspektiv på samhället 1-3

Perspektiv på samhället 1–3 riktar sig till elever på gymnasiets högskoleförberedande program. Boken täcker Skolverkets krav för gymnasiekurserna samhällskunskap 1–3. Den nya upplagan har utökade avsnitt om Nato, USA:s statsskick, klimatfrågan, medborgarinflytande och digitalisering.

 

Målgrupp: Gymnasium och vuxenutbildning

Ämne: Samhällskunskap

Författare: Johan Eriksson

ISBN: 9789189565043

Utgivningsår: 2022

Upplaga: 2

Omfång: 456sidor

Läromedlet kännetecknas av:

Lättlästa och konkreta texter, ofta med avstamp i elevernas vardag. Luftiga uppslag med informationsgrafik och modeller som förstärker och sammanfattar texternas innehåll. Uppdrag och aktiviteter, där eleverna själva får diskutera, granska, och på andra sätt utveckla sin medborgarkompetens. Metodövningar där eleverna lär sig att göra egna konsekvensanalyser, enkäter, intervjuer, med mera.

Läs mer

Tyngdpunkt på frågor som rör digital kompetens, såsom källkritik på nätet och integritets- och öppenhetsfrågor.

Varje kapitel avslutas med summerande nyckelbegrepp, instuderingsuppgifter och 2–4 ”uppdrag”, aktiviteter som syftar till egen forskning och fördjupande analys. Ett omfattande lärar- och elevstöd i webbstödet ingår