Plays to read

En samling originalpjäser skapade för grupper om sex elever att läsa högt tillsammans.

Välkommen till Plays to read!

Plays to Read är en samling originalpjäser skapade för grupper om sex elever att läsa högt tillsammans. Idén är att eleverna ska läsa pjäsen högt och sedan byta roller tills alla sex läsare känner sig trygga med de nya orden. Och när orden sitter, varför inte framföra en övad uppläsning för resten av klassen?

Så fungerar det!

  • Varje pjäs bör läsas av sex elever för att främja lek, samarbete och turtagning samtidigt som man bygger flyt och läsfärdighet.
  • Roliga berättelser, illustrationer och karaktärer ökar engagemanget kring läsning.
  • Färgkodat innehåll hjälper eleverna att hålla sig på rätt spår och spela sina roller med självförtroende.
  • Rim och repetition främjar bättre förståelse och mer flytande kommunikation.
  • Alla läsare får chansen att tala och prova på varje roll och mindre självsäkra läsare som kan följa efter mer självsäkra kamrater.
  • Korta berättelselängder ökar möjligheterna att upprepa pjäserna i klassen och minskar risken för distraktioner.
  • Blyga läsare känner sig stärkta av att spela en roll och kliva in i en karaktär.

Plays to Read är uppdelade i tre nivåer: Blå (lätt), Grön (medel) och Orange (avancerad). Oavsett nivå så är varje pjäs alltid utformad med sex karaktärer. För att passa konceptet med sex läsare säljs därför varje pjäs i förpackningar om sex stycken.

 

Översikt över läromdel i serien PLAYS för engelska årskurs 1-3.