Produktbild på läromedlet Fortsätt framåt

Fortsätt framåt

Fortsätt framåt täcker hela det centrala innehållet i kursen svenska som andraspråk på grundläggande nivå och dess delkurser.

Boken erbjuder ett flertal möjligheter att, i funktionella och meningsfulla sammanhang, muntligt som skriftligt, utveckla svenskan och stärka tilltron till den egna språkförmågan.

 

 

 

Målgrupp: Gymnasium och vuxenutbildning

Ämne: Svenska som andraspråk

Författare: Therese Åkerberg

ISBN: 9789188229090

Utgivningsår: 2018

Upplaga: 1

Omfång: 354sidor

Boken består av fem temakapitel och ett kapitel kallat Skafferiet. I de fem temakapitlen finns texter hämtade från verkligheten, såväl sakprosatexter som skönlitterära texter, samt uppgifter där det centrala innehållet och kunskapskraven i respektive delkurs kombineras. I Skafferiet finns den information som behövs för att kunna göra uppgifterna i boken. De olika temakapitlen, och texterna och uppgifterna däri, kan läsas och göras i vilken ordning man önskar. Detta gynnar den flexibilitet, effektivitet och individanpassning som ofta krävs inom vuxenutbildningen.