Produktbild på läromedlet Friskvård och hälsa för gymnasiet

Friskvård och Hälsa

Friskvård och hälsa är en lärobok skriven för kursen friskvård och hälsa som ingår under ämnet hälsa. Med relevanta teorier skapar boken förutsättningar för eleven att utveckla kunskaper om människors hälsa och om olika former av hälsofrämjande arbete. Boken tar upp alla centrala innehåll i kursen. Varje kapitel avslutas med tydliga och återkopplande reflektions- och uppdragsövningar utifrån kursens kunskapskrav.

 

 

 

Målgrupp: Gymnasium och vuxenutbildning

Ämne: Friskvård och Hälsa

Författare: Stina Willquist

ISBN: 9789198024746

Utgivningsår: 2014

Upplaga: 1

Omfång: 200sidor

Bokens tio kapitel är:

1. Vår hälsa
2. Vem bestämmer vad?
3. Livsvillkor och hälsa
4. Hälsofrämjande arbete
5. Kommunikation och coaching
6. Friskfaktorer
7. Sex
8. Livsrelaterad ohälsa och folkhälsosjukdomar