Produktbild på läromedlet Perspektiv på samhället 1B i ämnet samhällskunskap för gymnasiet

Perspektiv på samhället 1B

Perspektiv på samhällskunskap 1B – 2:a upplagan är ett läromedel som strävar efter engagemang, aktivitet och självständigt tänkande – både i klassrummet och ute i samhället.

Den nya upplagan följer Skolverkets reviderade ämnes- och kursplaner med särskilt fokus på digital kompetens, källkritik och andra förmågor som krävs i ett komplext samhälle med stora och accelererande informationsflöden.

Målgrupp: Gymnasium och vuxenutbildning

Ämne: Samhällskunskap

Författare: Johan Eriksson

ISBN: 9789188229465

Utgivningsår: 2020

Upplaga: 2

Omfång: 362sidor

Varje kapitel inleds med en ”rivstart” som snabbt öppnar upp för diskussion och egna reflektioner kring samhällskunskapens stora frågor. Därefter förstärks elevernas kunskaper med hjälp av:

  • Lättlästa texter med konkreta och aktuella exempel, som presenterar ämnets nyckelbegrepp och centrala innehåll.
  • Luftiga uppslag med informationsgrafik som sammanfattar och förstärker texterna.
  • Övningar och uppdrag där eleverna får använda samhällsvetenskapliga metoder och modeller för att träna sig på analys, fördjupande resonemang, källkritiskt tänkande och presentationsteknik.

Läs mer

Många övningar är praktiskt inriktade och verklighetsanknutna. Eleverna får exempelvis granska makthavare och massmedia, jobba med metoder för demokratisk påverkan, skapa en medborgarbudget och analysera trygghetsfrågor i det egna lokalsamhället.

Varje kapitel avslutas med sammanfattningar av nyckelbegrepp, instuderingsfrågor, uppdrag och en avslutande ”stor fråga”, som kan användas för att utvärdera elevens kunskaper inom ett helt kapitel.

Till boken finns ett webbstöd som innehåller ett omfattande extramaterial, riktat både till elever och lärare. Där finns bland annat ytterligare övningar, instudering, lärarhandledning, lektionsunderlag och bedömningsstöd.