Produktbild på läromedlet Självklart! 4 i ämnet Svenska som andraspråk för årskurs 4-6

Självklart! 4

Självklart! Årskurs 4-6 är en läromedelsserie i tre delar avsedd för nyanlända elever i åldern 10-13 år och där eleven ges möjlighet att på egen hand och i sin egen takt få de första kunskaperna i svenska språket.

Böckerna innehåller olika typer av texter med läsförståelseövningar kopplade till varje text. Här tillägnar sig eleven grundläggande ord och begrepp och får samtidigt en bild av det svenska samhället sett ur ett för åldern intressant perspektiv.

Självklart! Årskurs 4-6 innehåller också grundläggande grammatik med övningar på ordklasserna och där eleven praktiskt får tillämpa grammatiken och förstå hur språket är uppbyggt.

Målgrupp: Årskurs 4-6

Ämne: Svenska som andraspråk

ISBN: 9789188229403

Utgivningsår: 2020

Upplaga: 1

Omfång: 56sidor