Produktbild på läromedlet Spanska 3 Estaciones i ämnet Spanska för gymnasiet

Spanska 3 – Estaciones

Estaciones är ett heltäckande läromedel för Spanska 3motsvarande nivå A2.2 i den europeiska referensramen GERS, där du utvecklar dina kunskaper i det spanska språket samtidigt som du lär dig mer om kulturen i olika spansktalande länder.

 

 

 

Målgrupp: Gymnasium och vuxenutbildning

Ämne: Spanska

ISBN: 9789188229618

Utgivningsår: 2021

Upplaga: 1

Omfång: 260sidor

Boken är indelad i tolv kapitel som representeras av årets månader och följer läroplanen Gy 11. I början av varje kapitel möts du av las adivinanzas som är roliga och kluriga gåtor att lösa. De två första kapitlen består av en repetition av grammatiken från Spanska 1 och 2 och i slutet av boken finns en introduktion till konjunktiv som gör att läromedlet även kan användas i början av Spanska 4 (B1.1). Genom texter som behandlar aktuella ämnen samt övningar och aktiviteter utvecklas dina muntliga och skriftliga färdigheter samt din hör- och läsförståelse. Dessutom får du lära dig ord och uttryck som används i olika delar av den spanskspråkiga världen.

Läs mer

Estaciones består av följande delar:
– Lärobok
– Översättning samt inläsning av texterna i boken, ljudinspelningar till hörövningarna samt facit. Dessutom innehåller lärarwebben prov som passar till varje kapitel, rekommendationer och idéer till fler övningar och aktiviteter.