Bild på läromedlet Molly och Noa – Arbetsbok från läromedelsserien Svenska Komplett årskurs 1–3
coming badge

Svenska Komplett – Läsning och läsförståelse åk 1 – Molly och Noa Arbetsbok

Arbetsbok till Molly och Noa, en läsebok för åk 1 i serien Svenska Komplett

Målgrupp: Årskurs 1-3

Ämne: Svenska

ISBN: 9789189565364

Utgivningsår: 2024

Upplaga: 1

Omfång: 44sidor

I den här arbetsboken finns det läsförståelsefrågor till varje kapitel. Frågorna är indelade i olika nivåer: Hitta svaren i texten,
Lista ut svaren med hjälp av texten och Vad tycker du?/Vad tror du?/ Berätta.

Det finns även varierande extrauppgifter. Exempel: korsord/Vad betyder orden?, ordna händelser i kronologisk ordning, sammanfatta det du har läst, gör en serie. Läseboken Molly och Noa finns i två nivåer: Gröna nivå och Gul nivå. Arbetsboken passar till båda nivåerna.