Produktbild på läromedlet Svenska som andraspråk 1 för gymnasiet

Svenska som andraspråk 1

Svenska som andraspråk 1 täcker hela kursen Svenska som andraspråk 1 och innehåller sex kapitel:

• Vad är egentligen svenska som andraspråk?
• Språklig variation
• Relationer
• Utbildning och arbetsliv
• Ute i samhället
• Svenska språkets form, funktion och betydelse

 

Målgrupp: Gymnasium och vuxenutbildning

Ämne: Svenska som andraspråk

ISBN: 9789198168129

Utgivningsår: 2014

Upplaga: 1

Omfång: 276sidor

I alla kapitel ges eleven gott om tillfällen att uppnå kursens kunskapskrav. Genomgående får eleven i praktiska och utmanande övningar arbeta aktivt med att läsa, tala och skriva både enskilt och tillsammans med kurskamrater. Återkommande inslag är uppgifter som stärker elevens kommunikativa förmåga och flerspråkiga identitet. I slutet av boken finns betygsmatriser som ger vägledning för såväl formativ som summativ bedömning.

Läs mer

Tredje tryckningen

Nu är den tredje tryckningen av Svenska som andraspråk 1 ute. I denna tryckning har några tillägg gjorts med det nationella provets krav i åtanke. Förutom korrektur av formalia och mindre korrigeringar och uppdateringar av uppgifter gäller de största tilläggen faktarutor om lässtrategier (s. 19), vanliga stilfigurer (s. 81) och skrivprocessen vid argumenterande textskrivning (s. 181-182), samt utförligare instruktioner kring muntligt framförande (s. 97-99) och en uppgift kopplad till Karin Boyes novell Min son blir inte snickare (1941) där eleven ska skriva en text av mer utredande karaktär (s. 139).