Produktbild på läromedlet Svenska som andraspråk 2 & 3 för gymnasiet

Svenska som andraspråk 2 och 3

Svenska som andraspråk 2 & 3 täcker hela det centrala innehållet i kurserna Svenska som andraspråk 2 och 3. Boken är skriven med svenska som andraspråksämnets övergripande syfte i fokus, dvs. att eleven ska få utveckla sin kommunikativa språkförmåga och stärka sin flerspråkiga identitet.

 

 

 

Målgrupp: Gymnasium och vuxenutbildning

Ämne: Svenska som andraspråk

ISBN: 9789188229007

Utgivningsår: 2015

Upplaga: 1

Omfång: 456sidor

Boken innehåller sex kapitel:

• Andraspråksinlärning i teori och praktik
• Språklig variation
• Den sköna litteraturen
• Kommunikation och påverkan
• Skriv… och nå fram med ditt budskap
• Tala… och få andra att lyssna

Läs mer

I alla kapitel ges eleven gott om möjligheter att möta, producera och analysera muntligt och skriftligt språk, såväl enskilt som tillsammans med kurskamrater. Alla kapitel innehåller uppgifter där eleven får träna sig i ordkunskap och grammatik, samt reflektera över sin språk- och ämnesinlärning. I slutet av läroboken finns bedömningsmatriser som ger vägledning för såväl formativ som summativ bedömning.